پيش درامد


در مورد موسيقي ايران خواهم نوشت.ودر مورد اهل و دست اندر كاران موسيقي ايران.

بي نقد و تحليل ،بحران كنوني شديدتر و گسترده تر خواهد شد.

و پس،بايد كاري كرد.

و من اين كار خواهم كرد.


/ 5 نظر / 9 بازدید
رهام

محمد جان خيلي خوش اومدي.كربلائي رهام

Ali1000

Welcome U... 1Moaffag bashiiiiHaj Ali1000

hoseingholi

nasaret ra dar mored karhay lotfy va alizadeh begu

hoseingholi

aslan to ki hasti ke dary dar mored musighi iran mynewisi

محمد

حسينقلي عزيز! ايابايد كسي بود تا در باره موسيقي ايراني نوشت؟ نه .كسي نيستم! كسي كه قابل باشد نيستم! چون كه .من .من نيستم،اين دم ز اوست! پيش اين دم،هر كه دم زد،كافر اوست!