پست های ارسال شده در مرداد سال 1381

پاساژ زود هنگام.((دلقك غمزده و نان كپك زده .....اش

كژ و مژميشود اين زورق...و گشت و واگشتش،بر نرما موجاموج دوست داشته شدننشئه مي كند و ...بيخويشي،مي اورد...............................................................بعدا.... بعدت ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید