پاساژ زود هنگام.((دلقك غمزده و نان كپك زده .....اش

كژ و مژميشود اين زورق...و گشت و واگشتش،بر نرما موجاموج دوست داشته شدن
نشئه مي كند و ...بيخويشي،مي اورد.
............................................
..................
بعدا.... بعد
ت ك ا ن ه.....است و.....ت ك ا ن ه.....
كه پي در پي
به هشياري مي جن با ند ت و
تكانه اخر ،را
به
بي ي ي ي ي د ا ا ا ا ا ارر ي ي ي ي ي ي ي...،
خميا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ازه اي ي ي ي ي ي
مي كشي.

........اقيانوسي به عمق يك بند انگشت،ارام ارام مي خشكد.
اب،
واتاب نور را،
ديگر
نقره پاشي نمي كند.
خماري را،يا بايد تاب اورد،ويا، صبوحي بايد!
((دومي))
در كار نيست،و پس ،
چه بخواهي چه نخواهي، بهوش مياوردت.
اين خشكي دور و بر.
((اقيانوس اقبال و استقبال عظيم مردم! نسبت به موسيقي ايراني،در مقابل چشمان بهت زده دست اندر كاران ان ،بيرحمانه ،كوچك و كوچك تر مي شود، و مي شود همان دريا چه ارام ((ولي عميق و ارامش بخش كه بود، كه هميشه بود،))كه ميشد و ميشود دوباره در ان با اطمينان غوطه خورد و اگر بتواني و جرات كني ،شنا كرد.
اهل موسيقي ((كشتي نشسته به خشكي))مي رانند.
و همراهان و مسافران،در اين كشتي بانان،به شماتت مي نگرند.
و در خويش ،كه برهنه و خسته،....گرسنه و شكسته،
تا به زانو ،
در گل ندانم كاري سكان داران،فرو مانده اند.
گرسنه اند و نواله هزار بار جويده نمي خواهند .
به وعده فردا.نيز فريفته نمي شوند كه((فردا نو خواهيم اورد و نو تر.....)) و كه((ناني به طعم و رنگ جهان خواهيم پخت...و...))

حالا و اكنون ميخواهد.مخاطب.
چيزي
((هرچه كه باشد))
تابه نيش بكشد!
و
نون و دلقك افريده مي شود!

/ 4 نظر / 13 بازدید
پيام

سلام برشما و با تشكر از قلم زيبايتان خيلي اين پا و اون پا كردم تا تصميم گرقتم اين پيغام رو بنويسم كه آخه ما هممون دمون براي وضعيت فعلي موسيقي مي سوزه اما در اين وسط قلم زيباي شما .... ادامه در نامه بعدي--->

پيام

خواست كنم كمي ساده نگاري كنيد و به ما اجازه بدين link هاي مناسبي به سايتتون بديم تا اونايي كه بايد‚ صداي

پيام

......هم بخاطر رابطه نداشتن با مخاطب عام بكار نمي آد.انگار داريم خودمون براي خودمون مي نويسيم .شايد خواهش درستي نبابشه اما مي خواستم ازتون در ....

پيام

شما رو بشنون‚ يعني مردم كوچه بازار .اونايي كه به قول شما نون و دلقك براشون نوشته شد ‚تا طبعشون عوض بشه و كشش به موسيقي بهتر و علمي تر پيدا كنند تا اون وقت بشه براي تقاضاي امكانات بيشتر‚ اشاره به خيل مردم هوا خواه كرد.