پاساژ زود هنگام.((دلقك غمزده و نان كپك زده .....اش

كژ و مژميشود اين زورق...و گشت و واگشتش،بر نرما موجاموج دوست داشته شدننشئه مي كند و ...بيخويشي،مي اورد...............................................................بعدا.... بعدت ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید
شهریور 88
1 پست
آذر 87
2 پست
خرداد 85
1 پست
مرداد 84
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
3 پست
آبان 82
9 پست
مهر 82
2 پست
مرداد 82
2 پست
تیر 82
3 پست
خرداد 82
3 پست
دی 81
3 پست
مهر 81
1 پست
شهریور 81
1 پست
مرداد 81
6 پست